Participamos nunha reunión coa Comisaria Europea de Cohesión para presentar experiencias transfronteirizas
Participamos nunha reunión coa Comisaria Europea de Cohesión para presentar experiencias transfronteirizas
30 Outubro, 2023
O Comité de Xestión Estratéxica da Eurocidade Cerveira-Tomiño define o seu plan de acción para o 2024
O Comité de Gestão Estratégica da Eurocidade Cerveira-Tomiño define o seu plano de ação para 2024
9 Janeiro, 2024