As "II Xornadas Amizade" reflexionarán  sobre o traballo da Eurocidade e  o futuro da cooperación transfronteiriza
As ‘II Jornadas Amizade’ reflectirão sobre o trabalho da Eurocidade e o futuro da cooperação transfronteiriça
20 Outubro, 2020
A Eurocidade Cerveira-Tomiño avalía os seus proxectos pioneiros de cooperación
II Jornadas Cerveira-Tomiño refletem sobre o papel da cooperação transfronteiriça na consolidação do projeto europeu
22 Outubro, 2020