O Comité de Xestión Estratéxica da Eurocidade Cerveira-Tomiño define o seu plan de acción para o 2024
O Comité de Gestão Estratégica da Eurocidade Cerveira-Tomiño define o seu plano de ação para 2024
9 Janeiro, 2024
A Eurocidade Cerveira-Tomiño reflexiona sobre eventos climáticos extremos nun encontro transfronteirizo de Protección Civil
A Eurocidade Cerveira-Tomiño reflete sobre eventos climáticos extremos num encontro transfronteiriço de Proteção Civil
19 Março, 2024