Información importante sobre emprego e traballo transfronteirizo
Informação importante sobre emprego e trabalho transfronteiriço
6 Abril, 2020
Reunión virtual das valedoras transfronteirizas para analizar o impacto social do peche de fronteiras
Reunião virtual das provedoras transfronteiriças para analisar o impacto social do fechamento de fronteiras
11 Maio, 2020