Segunda sesión do Seminario Financeiro para beneficiarios e controladores da primeira convocatoria de proxectos do Programa INTERREG VA ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP)
1 Xuño, 2018
III Simpósio Internacional de Escultura do Minho de 11 a 30 de junho
4 Xuño, 2018