Economía

Economía

 

A actividade agraria ten maior relevancia no concello de Tomiño, con cultivos como o viño, o kiwi ou a planta ornamental, que representan un volume importante en xeración de valor. A actividade industrial ten máis peso en Vila Nova de Cerveira pola existencia de parques empresariais ocupados, nunha parte importante, con industrias vinculadas á area viguesa.

As posibilidades de desenvolvemento de ambas actividades non están esgotadas e supoñen a base da economía de ambos concellos polo que a súa promoción e extensión son imprescindíbeis para o emprego e o desenvolvemento da Eurocidade.

Complementariamente á actividade da industria e a agricultura, hai boas posibilidades de desenvolver un sector terciario en torno ao turismo, hostelaría, gastronomía, valores paisaxísticos e culturais vencellados ao río Miño.

O desenvolvemento económico debe basearse na complementariedade de recursos. Na cooperación e busca de sinerxías mais que na competencia.


PROMOCIÓN DE RECURSOS E ACTIVOS TURÍSTICOSPROGRAMACIÓN TRANSFRONTEIRIZA DENTRO DA 16ª MOSTRA DE CULTIVOS DO BAIXO MIÑO
XORNADAS


'O turismo no contexto transfronteirizo Cerveira - Tomiño. Experiencias, desafíos e oportunidades'