Economía

Economía

 

A actividade agraria ten maior relevancia no concello de Tomiño, con cultivos como o viño, o kiwi ou a planta ornamental, que representan un volume importante en xeración de valor. A actividade industrial ten máis peso en Vila Nova de Cerveira pola existencia de parques empresariais ocupados, nunha parte importante, con industrias vinculadas á area viguesa.

As posibilidades de desenvolvemento de ambas actividades non están esgotadas e supoñen a base da economía de ambos concellos polo que a súa promoción e extensión son imprescindíbeis para o emprego e o desenvolvemento da Eurocidade.

Complementariamente á actividade da industria e a agricultura, hai boas posibilidades de desenvolver un sector terciario en torno ao turismo, hostelaría, gastronomía, valores paisaxísticos e culturais vencellados ao río Miño.

O desenvolvemento económico debe basearse na complementariedade de recursos. Na cooperación e busca de sinerxías mais que na competencia.


GUÍA PARA A PROMOCIÓN DO SECTOR AGRARIO: FLOR E PLANTA ORNAMENTAL


No desenvolvemento económico da Eurocidade xoga un papel crucial o moderno sector agrícola vinculado ao viveirismo, á hortofroiticultura e á flor cortada. A solvencia das asociacións profesionais máis representativas, a Asociación de Cultivos do Baixo Miño (acuBam) e a Associação Portuguesa de Produtores de Plantas e Flores Naturais (APPPFN) é unha garantía para a consolidación e as achegas das empregas agrarias ao desenvolvemento da Eurocidade.

A 'Guía para a promoción do sector agrario: flor e planta ornamental' presenta unha panorámica da súa realidade e quere ser unha contribución para a abordaxe dalgúns dos retos que deberán permitir o futuro crecemento sostble dun sector emblemático para a economía da Eurocidade Cerveira-Tomiño.APP TURISMO ACCESIBLE


Presentámos a app 'Turismo accesible', unha ferramenta innovadora para axudar a descubrir os locais de interese en Vila Nova de Cerveira e Tomiño. Unha lista dos puntos máis relevantes como espazos ao ar libre, monumentos, arte, arquitectura, museos e deporte, debidamente acompañados por unha descrición da contorna.

Unha app interactiva e bidireccional que permite ao usuario suxerir alteracións ou rectificacións nos percorridos. Son recursos esenciais e priomordialmente concibidos para quen ten mobilidade reducida e deficiencia visual.GUÍA PARA A PROMOCIÓN DO TURISMO


O turismo de Cerveira-Tomiño constitúese como unha actividade económica con grandes potencialidades empresariais e laborais. As tendencias actuais do turismo obriga a novos contidos e experiencias que requiren a promoción dun uso sustentable do territorio baseado nos seus recursos endóxenos.

Por este motivo nace a 'Guía para a promoción do turismo', resultado de 18 meses de traballo conxunto a prol dunha mellora na divulgación e na promoción da competitividade do sector a través da compilación dos principais recursos naturais, culturais e patrimoniais de ambos municipios, con vista ao desenvolvemento sustentable dun territorio común. Cunha forte metodoloxía participativa, esta guía permitiu por primeira vez que moitos axentes turísticos de Cerveira e Tomiño se coñecesen e sentasen á mesma mesa para converxer ideas e perspectivas de futuro.PROMOCIÓN DE RECURSOS E ACTIVOS TURÍSTICOS
PROGRAMACIÓN TRANSFRONTEIRIZA DENTRO DA 16ª MOSTRA DE CULTIVOS DO BAIXO MIÑO
XORNADAS


'O turismo no contexto transfronteirizo Cerveira - Tomiño. Experiencias, desafíos e oportunidades'