A Eurocidade, nunha publicación internacional sobre a contribución dos orzamentos participativos á redución dos efectos do cambio climático
Eurocidade Cerveira-Tomiño integra publicação internacional sobre a contribuição dos orçamentos participativos para a redução dos efeitos das alterações climáticas
9 Setembro, 2020
A Eurocidade e o Consorcio de Bidasoa Txingudi comparten experiencias sobre cooperación transfronteiriza
Eurocidade Cerveira-Tomiño e Consórcio Bidasoa Txingudi partilham experiências de cooperação transfronteiriça
21 Setembro, 2020