Solicítase unha liña específica de apoio aos concellos transfronteirizos
É solicitada uma linha de apoio específica para os municípios transfronteiriços
15 Junho, 2020
A Eurocidade Cerveira-Tomiño, seleccionada para a campaña de comunicación #EUinmyregion
Eurocidade Cerveira-Tomiño selecionada para a campanha de comunicação #EUinmyregion
29 Junho, 2020